Z okazji Światowego Dnia Ziemi zorganizowano w szkole Konkurs Ekologiczny dla klas 4-5 i 6-8. 🌍

Celem konkursu było:

– zwiększenie poziomu świadomości ekologicznej wśród uczniów

– rozbudzanie i pogłębianie szacunku dla przyrody

– zrozumienie konieczności ochrony środowiska w miejscu zamieszkania

– dostrzeganie zależności między człowiekiem a otaczającym go światem.