PicsArt_06-20-10.03.42
5
7
8
6
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Kategoria: Różne Page 1 of 4

Trzynastka Mierzona Kilometrami

Od ośmiu lat nasza szkoła bierze udział w Europejskim Tygodniu Sportu, organizując rajd pieszy pod nazwą „Trzynastka Mierzona Kilometrami”. 28 września uczniowie klas I -VIII będą przemierzać dostosowane do wieku i możliwości trasy po Jeleniej Górze i okolicach. A pięknych tras tu nie brakuje. Będziemy na „Perle Zachodu”, popularnym „Grzybku”, Wzgórzu Kościuszki, Górze Gapy, Zamku Chojnik, Wieży Rycerskiej w Siedlęcinie, na trasach w Rudawach Janowickich wokół schroniska „Szwajcarka”, w Michałowicach i „Złotym Widoku” oraz na „Wysokim Kamieniu” w Szklarskiej Porębie. Jak co roku liczymy kilometry. Wynik porównujemy  z poprzednimi latami. Mamy nadzieję, że w tym roku przejdziemy wspólnie więcej kilometrów niż w ubiegłych latach.

Laptopy dla uczniów klas IV

Szkoła pełna talentów

Druga edycja programu Lidla „Szkoła pełna talentów”. Drodzy Rodzice i Przyjaciele naszej szkoły, zbieramy Talenciaki!
Każdą ilość przygarniemy i wymienimy na nagrody😃

Pierwszy dzwonek

4 września 2023 r.

Podręczniki i zeszyty ćwiczeń do religii w roku szkolnym 2023/2024

Klasa 1
„Poznaję Boży świat”,
Wydawnictwo „Jedność”
Autorzy: ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak, J. Snopek

Klasa 2
„Odkrywam królestwo Boże”
Wydawnictwo „Jedność”
Autorzy: ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak

Klasa 3
Podręcznik i zeszyt ćwiczeń, „Poznaję Jezusa”
Wydawnictwo „Jedność”
Autorzy: ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak

Klasa 4
Podręcznik i zeszyt ćwiczeń„Odkrywam życie z Jezusem”
Wydawnictwo „Jedność” 2023, (Nowe wydanie)
Autorzy: ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak

Klasa 5
Podręcznik i zeszyt ćwiczeń: „Szczęśliwi, którzy szukają prawdy”
Wydawnictwo „Jedność”
Autorzy: ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak

Klasa 6,
Podręcznik: „Szczęśliwi, którzy odkrywają piękno”
Wydawnictwo „Jedność”
ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak

Klasa 7
Podręcznik: „Szczęśliwi, którzy czynią dobro”
Wydawnictwo „Jedność”
ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak

Klasa 8
Podręcznik: „Szczęśliwi, którzy zdobywają świętość”
Wydawnictwo „Jedność” 2023, (Nowe wydanie)
Autorzy: ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak

Wyprawka Pierwszoklasisty

Kliknij, aby zobaczyć…

Półkolonie

List Kuratora Dolnośląskiego

Wrocław 2023-05-08

                          Szanowni Rodzice uczniów klas ósmych!

          Od połowy maja br. rozpocznie się proces rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Państwa dzieci będą ubiegać się o miejsca w wybranych szkołach, rywalizować z innymi ósmoklasistami o spełnienie swoich marzeń. Nikogo przekonywać nie trzeba, że wybór szkoły ponadpodstawowej i profilu oddziału (potocznie nazywanego klasą)  jest niezmiernie ważny i często w decydującym stopniu rozstrzyga o dalszym życiu. Spieszę więc z użytecznymi informacjami i radami.

 1. Kwestie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych regulują:

– Ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (z późniejszymi zmianami)

– Rozporządzenie Ministra Edukacji i nauki w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów z dnia 18 listopada 2022 r.

– Zarządzenie  nr 1/2023 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego  na rok szkolny 2023/2024 z dnia 25 stycznia 2023 r. Zawiera ono w załączniku szczegółowy terminarz rekrutacji w naszym województwie. W szczególności warto wiedzieć, że składanie wniosków o przyjęcie do szkoły będzie trwać od 15 maja do 19 czerwca br. W przypadku szkół i oddziałów dwujęzycznych, oddziałów międzynarodowych, oddziałów wstępnych, oddziałów przygotowania wojskowego, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe potrwa krócej, bo do 31 maja. W szkołach tych od 1 do 12 czerwca będą odbywać się dodatkowe sprawdziany wiedzy, umiejętności i sprawności. Od 23 czerwca do 10 lipca uzupełnia się wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

– Zarządzenia Dolnośląskiego Kuratora Oświaty: nr 7/2023 z dnia 17 lutego 2023 r. oraz  nr 17/2023 z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie  wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty  lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej  w r. szk. 2022/2023, oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach

 • Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej może być złożony do maksymalnie 3 szkół. Organ prowadzący może wszakże zwiększyć liczbę szkół do wyboru na swoim terenie, np. we Wrocławiu w elektronicznej rekrutacji uczniowie będą mogli wybrać 6 szkół. Uczniowie mogą składać podania do szkół w różnych miejscowościach i na terenie różnych powiatów. Od lat obserwuje się systematyczny wzrost liczby uczniów ubiegających się o miejsca w szkołach w dużych miastach m.in. w ubiegłym roku uczniowie z terenu stanowili prawie 40% wszystkich uczestniczących w rekrutacji we Wrocławiu. Na Dolnym Śląsku dominuje rekrutacja elektroniczna. Informacjami służą: szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, organy prowadzące (we Wrocławiu źródłem rzetelnej informacji jest Kompleksowy System Rekrutacji https://rekrutacje.edu.wroclaw.pl), Kuratorium Oświaty.
 • Ósmoklasista może uzyskać maksymalnie 200 punktów rekrutacyjnych – połowę
  za wyniki na egzaminie ósmoklasisty, resztę za oceny na świadectwie (j. polski, matematyka, dwa przedmioty wskazane przez szkołę w zależności od oddziału, do którego aspiruje uczeń – maksymalnie 72 pkt.), konkursy i olimpiady (maksymalnie 18 pkt.), wolontariat (3 pkt.), świadectwo z wyróżnieniem czyli z biało-czerwonym paskiem (7 pkt.). Udział w wolontariacie oraz osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych muszą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. Jest to warunkiem przyznania odpowiednich punktów
  w postępowaniu rekrutacyjnym. 
 • W pierwszej kolejności do publicznych szkół ponadpodstawowych przyjmowani są:
 • laureaci lub finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych nadzorowanych przez Ministra Edukacji i Nauki (nie wszystkie konkursy nazywające się olimpiadą ten warunek spełniają)
 • laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim (w przypadku naszego województwa są to laureaci konkursów przedmiotowych Konkursu zDolny Ślązak)
 • laureaci konkursów dla uczniów szkół i placówek artystycznych dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego lub specjalistyczna jednostka nadzoru utworzona przez MKiDN
 • Wniosek z powyższego jest taki, że warto startować w olimpiadach i konkursach, dobrze się uczyć, angażować społecznie. Pracowitość, aktywność, zaangażowanie
  i osiągane sukcesy przysparzają punktów rekrutacyjnych. Do egzaminu ósmoklasisty w dniach 23-25 maja zostało 2 tygodnie, do końca roku szkolnego 1,5 miesiąca. Na ostatniej prostej trzeba się solidnie przyłożyć do nauki, zawalczyć o jak najlepszy wynik na egzaminie ósmoklasisty oraz o oceny końcowe z przedmiotów. Bardzo Państwa proszę o pozytywne motywowanie swoich pociech, wsparcie, a także odpowiedni nadzór nad nimi w kluczowym momencie ich życia.
 • Wybór szkoły ponadpodstawowej nie jest łatwą sprawą. Warto odpowiedzieć sobie na pytanie kim chcę być w życiu, czym się zajmować, jaki zawód wykonywać. Jeżeli dziecko ma sprecyzowane plany, posiada określone zdolności i przejawia konkretne zainteresowania  jest łatwiej (chce być lekarzem – szukamy oddziałów z profilem biologiczno-chemicznym w liceach ogólnokształcących, chciałoby zostać inżynierem lub informatykiem – wybieramy szkoły z profilami matematyczno-fizycznym czy matematyczno-informatycznym, pragnie służyć w mundurze – wskazujemy klasy mundurowe, marzy o zawodzie mechanika samochodowego, cukiernika czy fryzjera – rozglądamy się za takimi specjalnościami w technikach i szkołach branżowych itd.). Trudno jednak oczekiwać od 15-latka jasno określonych planów zawodowych
  i życiowych. A co mają począć uczniowie, którzy dobrze się uczą ze wszystkiego?
  I nie są w stanie konkretnie odpowiedzieć kim chcieliby zostać w dorosłym życiu? Dla nich najlepszą opcją byłoby, jak się zdaje, liceum ogólnokształcące. Na pewno warto by uczeń – nastolatek współdecydował o wyborze edukacyjnej drogi. Trzeba brać pod uwagę jakie przedmioty i dziedziny go interesują, które lubi, z których idzie mu lepiej niż z innych. Dobrze jest zapoznać się z ofertą edukacyjną szkoły,
  w szczególności uzyskać informację jakie przedmioty w danym oddziale są realizowane  w zakresie rozszerzonym. Dowiedzieć się co szkoła proponuje po obowiązkowych zajęciach. Ustalić jakie korzyści będzie miał uczeń z wyboru szkoły, jakie po jej ukończeniu będą jego edukacyjne i zawodowe perspektywy. Odwiedzić szkołę, popytać wśród znajomych, poczytać w internecie. Zerknąć na zdawalność matur i egzaminów zawodowych (szczegółowe wyniki są publikowane na stronie internetowej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej). Dojazdy zabierają czas przeto dobrze byłoby wybrać jak najlepszą szkołę możliwie blisko. Warto poznać progi rekrutacyjne czyli wartości punktowe, od których przyjmowano w ubiegłym roku bądź w minionych latach do poszczególnych oddziałów w danych szkołach. Co prawda w 2023 r. mogą się one podwyższyć lub obniżyć, ale generalnie wykazują względną stabilność. Dobrym pomysłem jest zatem wskazać szkoły z różnymi progami rekrutacyjnymi tak, aby przynajmniej do jednej się dostać. Ważna informacja – po otrzymaniu świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz po uzyskaniu wyników egzaminu ósmoklasisty można w terminie do 10 lipca dokonać zmiany
  w zestawie wybranych szkół i oddziałów.
 • Uczeń dokonuje wyboru szkoły, a w jej obrębie oddziału. Może wskazać jeden oddział w jednej szkole, może też wskazać tyle oddziałów ile jest ich maksymalnie we wszystkich szkołach, które ma do wyboru. Bezpieczniej jest wskazać większą liczbę oddziałów. Warto przyjrzeć się przypadkowi Wrocławia, który zdecydował się na rekrutację do 6 szkół. Odbywać się ona będzie w stolicy Dolnego Śląska elektronicznie. Kandydat tworzy listę, na której wskazuje w kolejności szkoły
  i oddziały (od oddziału „upragnionego”  na miejscu pierwszym do oddziału „na wszelki wypadek” na ostatnim). Do danego oddziału w konkretnej szkole, spośród wszystkich uczniów ubiegających się o 32 miejsca w oddziale, zostanie zakwalifikowanych 32 uczniów z najwyższą liczbą punktów. Szczęśliwcy, czyli olimpijczycy i ci z wysoką liczbą punktów rekrutacyjnych dostaną się do wymarzonych szkół i oddziałów z pierwszej opcji, reszta trafi do szkół i oddziałów
  z drugiego albo kolejnych wyborów. W ten sposób powstanie lista uczniów zakwalifikowanych w pierwszym naborze. Jeśli dostarczą w określonym terminie świadectwo ukończenia szkoły podstawowej to zostaną przyjęci do szkoły ponadpodstawowej. Niezakwalifikowani oraz zakwalifikowani, ale niezadowoleni
  z wyniku rekrutacji, będą mieli szansę w drugim naborze na ewentualne wolne miejsca w szkołach. Po zakończeniu procesu  rekrutacji do szkoły przyjmuje dyrektor, o ile rzecz jasna dysponuje jeszcze wolnymi miejscami. Na początku roku szkolnego niektórzy uczniowie z różnych powodów zmieniają szkoły. Wtedy pojawia się szansa dla zdeterminowanych, którzy trafili wcześniej do innych szkół lub pozostają bez przydziału. Stany osobowe w oddziałach w poszczególnych szkołach stabilizują się ok. 10-15 września.
 • Drugi rok z rzędu do szkół ponadpodstawowych trafi 1,5 rocznika, to efekt obniżenia wieku szkolnego z 7 do 6 lat w 2014 r. (w 2016 r. przywrócony został obowiązek szkolny od 7 lat). O miejsca w szkołach ponadpodstawowych będzie ubiegał się  teraz rocznik 2009, który rozpoczął naukę w wieku sześciu lat oraz pół rocznika dzieci
  z 2008 roku, które poszły do szkoły jeszcze jako siedmiolatki. Na Dolnym Śląsku
  o miejsca w szkołach ponadpodstawowych będzie starać się 38710 osób, w tym 1651 uchodźców z Ukrainy. Nie będzie trudniej dostać się do szkoły niż w poprzednich latach, gdyż organy prowadzące przygotowały odpowiednio więcej miejsc we wszystkich typach szkół. W r. szk. 2023/2024 w wielu szkołach  zrobi się tłoczniej, dłużej będą trwały zajęcia. W kolejnym roku sytuacja się poprawi, ponieważ do szkół ponadpodstawowych trafi rocznik liczący 17747 osób (obecne klasy siódme). Dla porównania – następne roczniki liczą: 26327 osób (klasy szóste), 28827 osób  (klasy piąte), 29589 ( klasy czwarte) 28504 (klasy trzecie).

Państwa pociechom życzę bardzo dobrze zdanego egzaminu ósmoklasisty, jak najlepszych ocen na świadectwie i  dostania się do wymarzonej szkoły w pierwszym naborze.

                                                                                           Z szacunkiem pozostaję

                                                                                      Roman Kowalczyk

                                                                                      Dolnośląski Kurator Oświaty

Poznajemy przyrodę

27 marca klasa I a odwiedziła DZPK w Sobieszowie. Uczniowie poznali zwyczaje wydry 🦦 oraz wykonali oryginalne prace plastyczne. Dziękujemy za piękne zajęcia 😍.

Zbiórka dla Domu Samotnej Matki

Pomagamy, pamiętamy… zbiórka kartek wielkanocnych

Czekoladowa lekcja

Klasa I a poznała proces powstawania czekolady „Od ziarna kakaowego do do tabliczki czekolady”🍫. Zwieńczeniem nauki było przygotowanie, a nastepnie degustacja własnych wyrobów czekoladowych. 🥞🧇🍩

Projekt edukacyjny

„Żyj, mieszkaj i pracuj w Jeleniej Górze”, to projekt realizowany w klasach pierwszych mający na celu zapoznanie dzieci z zabytkami, legendami, ciekawymi miejscami oraz pięknem naszego miasta i okolic. W cyklu pięciu zajęć, uczniowie oglądają filmiki, malują kolorowanki, rozwiązują krzyżówki, umiejscawiają na mapie poznawane obiekty. W ciekawy sposób poznają sławnych ludzi naszego regionu. Projekt jest zainicjowany i opracowany przez Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych w Jeleniej Górze.

Projekt „Edukacja międzykulturowa w jeleniogórskich szkołach”

Dzień otwarty w Naszej szkole

Dzień Otwarty w SP13 przebiegł dziś w cudownej atmosferze. Odwiedzili nas przemili goście, którzy z wielką radością uczestniczyli w przygotowanych dla nich atrakcjach. Uczniowie naszej szkoły zaprezentowali swoje talenty w programie artystycznym, a walory naszej szkoły przedstawiliśmy w formie filmu. Zapraszamy, przybywajcie przyszli pierwszoklasiści.👩‍🎓🧑‍🎓

Wizyta w Książnicy Karkonoskiej

Uczniowie klasy 1c wybrali się do Książnicy Karkonoskiej. Oprócz zwiedzania mieliśmy okazję poznać pracę bibliotekarza oraz zapoznać się z najciekawszym księgozbiorem dla najmłodszych. Dzisiejsza wizyta rozbudziła w nas jeszcze większą ciekawość czytelniczą 😃📚📖 .

List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty

Poznajemy teatr

Klasa IIIa po raz kolejny odwiedziła Teatr im.C.K.Norwida i wzięła udział w lekcji teatralnej. Poznała pracę scenografa i charakteryzatora. Dowiedziała się jak zaprojektować kostium i charakteryzację pod kątem charakteru postaci. Następnie uczniowie tworzyli własne projekty charakteryzacji dla bohaterów scenicznych. Doskonałe się przy tym bawili. Zajecia prowadził Pan Jacek Paruszyński – aktor Teatru im. C.K.Norwida 🎭

Warsztaty z edukacji regionalnej

Serdecznie zapraszamy chętnych uczniów kl. IV-VIII do udziału w bezpłatnych warsztatach z edukacji regionalnej, które będzie prowadzić p. Ewa Bednarek, przewodnik górski. W czasie warsztatów będzie można poznać historię naszego regionu oraz ciekawostki dotyczące Jeleniej Góry i okolic.

https://ewa-przewodnik.pl/edukacja-regionalna/

Zajęcia odbywać się będą we wtorki o godz. 16.00 w sali nr 34. Przyjdź! Naprawdę warto! Ilość miejsc ograniczona. Zapraszamy. Będzie się działo!

REKRUTACJA

UWAGA!
Rusza rekrutacja na rok szkolny 2023/2024!
Informujemy, iż nabór do klas I Szkoły Podstawowej nr 13 w Jeleniej Górze odbywać się będzie w formie elektronicznej.
WITRYNA NABOROWA będzie dla Państwa dostępna w dniach od 1 marca do 17 marca 2023r.
www.jeleniagora.podstawowe.vnabor.pl
Serdecznie zapraszamy! 🙂

Zapraszamy przyszłych Pierwszoklasistów

Kliknij, aby zobaczyć prezentację multimedialną o szkole

Zapraszamy również do obejrzenia filmu promocyjnego,

przygotowanego przez naszych uczniów:

YouTube player

Wycieczka do Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa

30 stycznia klasy III wybrały się na dwudniową wycieczkę do Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa „Salamandra” w Myśliborzu. Dzieci uczestniczyły w zajęciach edukacyjnych:-Na tropach mąki ziemniaczanej. Czy wiemy co jemy…?Badały skład ziemniaka, obserwowały go pod mikroskopem. Następnie wykrywały mąkę ziemniaczaną w różnych produktach.- Substancje fluorescencyjne w przyrodzie. Poznały zjawisko fluoroscencji substancji ,które otaczają je na co dzień, a których świeceniu nie miały pojęcia. Wykonały eksperymenty i doświadczenia, dzięki którym zrozumiały m.in. czym jest fluoroscencja i luminescencja. Co świeci w przyrodzie i dlaczego? Gdzie można praktycznie wykorzystać to zjawisko?- Rozwijały swoją koncentrację uwagi, kreatywność, wyobraźnię, umiejętności i zdolności artystyczne wykonując torby ekologiczne.31 stycznia – Poznały podstawowe techniki tkania na krosnach poziomych. Samodzielnie wykonały bransoletki, zakładki do książek. Zapoznały się z materiałem tkackim wełna, osnowa, ramki. Dzieci choć zmęczone-wróciły zachwycone, pełne niezapomnianych wrażeń z ciekawych i pasjonujących atrakcji. Zapowiedziały, że chętnie by powtórzyły tę wycieczkę.

Aktywne ferie w URAM Clinic

Turniej Valoranta

Dokarmiamy naszych skrzydlatych przyjaciół

Podczas zimowego spaceru uczniowie klasy 1 c wywiesili przy szkole pokarm i przysmaki dla ptaków. Wiemy, że zima to trudny czas dla naszych skrzydlatych przyjaciół, dlatego należy im zawsze pomagać.

Klasa VB rozpoczęła przygodę z kamerą

Dzięki projektowi #LaboratoriaPrzyszłości nasza szkoła poszerzyła swoje wyposażenie o nowoczesną kamerę 4K wraz ze statywem.

W ramach lekcji informatyki nasi uczniowie poznawali budowę i zasady obsługi kamery. Mieli możliwość operowania urządzeniem i nagrania własnych ujęć.

Teatr piasku

23 stycznia klasy I-VIII udały się do Jeleniogórskiego Centrum Kultury na spektakle „Królowa Śniegu” oraz „Mały Książę” w wykonaniu Teatru Piaskowa Magia Tetiany Galitsyny. Obejrzeliśmy unikatowy pokaz malowania piaskiem. Dzieci stały się świadkami bardzo rzadkiej sztuki oraz niezwykłego widowiska. Na dużym ekranie za pomocą światła, piasku i cienia w połączeniu z muzyką i głosem lektora powstała wspaniała inscenizacja, która zabrała uczniów w niezwykłą podróż do magicznego świata. Spektakl z piaskowej animacji rozwijał wśród dzieci kreatywne myślenie, artystyczną wyobraźnię, jak również koncentrację.

Lekcja piękna i wrażliwości

Klasa III a udała się z wizytą do Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego „Caritas” przy ul. Żeromskiego. Dzieci miały miały okazję bliżej poznać i obejrzeć miejsce, w którym mieszkają podopieczni placówki, a także poznać miejsce pracy dwojga rodziców z naszej klasy. Celem wizyty było uwrażliwienia dzieci na los osób chorych, osamotnionych, wymagających stałej opieki, zwrócenie uwagi na otaczający nas świat oraz na możliwość jego zmiany poprzez czynienie dobra na rzecz ludzi szczególnie go potrzebujących. Z okazji Dnia Babci i Dziadka zanieśliśmy własnoręcznie wykonane laurki z serdecznymi życzeniami oraz środki do pielęgnacji. Zaprezentowaliśmy krótki program artystyczny. Potem czekała na nas prawdziwa uczta-niespodzianka. Poczęstunek od personelu placówki! Były pyszne ciasta, podarunki ze słodkościami, a nawet lody! Był to niezapomniany dzień, pełen pozytywnych wrażeń.

Dzień zawodów

Wybór przyszłej szkoły ponadpodstawowej oraz przyszłego zawodu to decyzja bardzo ważna w życiu młodego człowieka. Z tej okazji klasy 8a oraz 8b uczestniczyły w akcji „Dzień zawodów”. Podczas zajęć ósmoklasiści rozwiązywali test kompetencji i predyspozycji zawodowych, który pozwolił im określić jakiego rodzaju praca będzie najbardziej odpowiednia pod względem ich zainteresowań i umiejętności. Uczniowie mogli również zaprezentować różne grupy zawodowe. Dzięki wspólnie wykonywanym plakatom, dowiedzieli się jakie szkoły należy ukończyć oraz jakie predyspozycje posiadać, aby wykonywać dany zawód.

Spikeball w SP13

Spikeball to nowy sport coraz bardziej popularny w Polsce i na świecie. Zajęcia prowadził zawodnik, który reprezentował Polskę w Mistrzostwach Świata w tej właśnie dyscyplinie.

Konkurs Świąteczna kartka

Z wielką przyjemnością ogłaszamy wyniki konkursu plastycznego pt. „Świąteczna kartka”. Na konkurs wpłynęło 11 prac.

I miejsce – Yelyzaveta z kl. 1c

II miejsce – Zuzannaz kl. 1a

III miejsce – Antoni z kl. 1b

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody. Gratulujemy ????❄️????

Historia piernika

Dzisiaj klasa 1c wybrała się do Muzeum Karkonoskiego na warsztaty piernikarskie, każdy miał okazję stworzyć przepyszne i pachnące piernikowe dzieła 😋. Po warsztatach udaliśmy się na zwiedzanie dwóch wystaw pt. „Historia piernikarskiego rzemiosła ” oraz „Świat toruńskiego piernika „. Było pysznie i bajecznie 😋🍪👩‍👧‍👦

Świąteczna lekcja chemii

Podczas ostatniej lekcji chemii przed przerwą świąteczną uczniowie klas 8b i 7a zgłębiali tajniki srebrzenia szkła. Instruowali przez nauczyciela uczniowie łączyli ze sobą kolejne roztwory. W czasie kąpieli wodnej początkowo przeźroczysta ciecz zmieniał swój kolor na czarny. Uczniowie zauważyli, że szklane ścianki probówki pokryły się srebrnym osadem.

Wykonujemy kartki do Hospicjum

Może … „Nie jesteśmy w stanie robić wielkich rzeczy, lecz robimy drobne rzeczy z wielką miłością”. Kochani, kolejny raz Wolontariusze i Uczniowie z naszej szkoły podarowali chorym piękny gest .Kartki na Święta Bożego Narodzenia 2022r są w drodze do Hospicjum w Pucku. Jesteśmy dumni z Waszego Daru Dawania, który jest radością dla innych.

Świąteczny Turniej E-Sportowy FIFA 23

16 grudnia 2022 roku, w klasie sportowej 8A odbył się turniej w grę e-sportową FIFA 23 . Zwycięzcą okazał się Krystian Łyzoń, który w finale po emocjonującym meczu pokonał Bartka Józefowicza. 3 – msc zajęli: Robert Gawłowicz oraz Maciej Chojnacki . Zwycięzca otrzymał pamiątkowy puchar, a każdy uczestnik pamiątkowy medal ???? Gratulujemy ????

Pasowanie na Ucznia

15 grudnia odbyło się Uroczyste Pasowanie na Ucznia. Po długim okresie oczekiwania, mogliśmy świętować ten dzień w świeżo wyremontowanej sali gimnastycznej. Gratulujemy pierwszoklasistom pięknego występu. Z dumą przyjęliśmy Was do społeczności szkolnej ????‍????????‍????

Sukces Naszego ucznia

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że nasz uczeń Michał z klasy 8a zajął pierwsze miejsce w międzyszkolnym konkursie biologicznym „Koliber” organizowanym przez Publiczne Katolickie Liceum Akademickie u św. Pankracego. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów ????????

Nowy zestaw nagłośnieniowy

W ramach projektu #LaboratoriaPrzyszłości nasza szkoła poszerzyła swoje wyposażenie o nowoczesny sprzęt nagłośnieniowy.

Wykorzystujemy go od początku roku szkolnego w realizacji uroczystości szkolnych.

Międzynarodowy Dzień Wolontariatu

„Wyrusz w drogę. Nie zadowalaj się dyskutowaniem; nie czekaj, aby zrobić coś dobrego, na okazje, które może nigdy się nie pojawią. Już nadszedł czas działania.”

W Międzynarodowy Dzień Wolontariatu, obchodzony 5 grudnia nie zadowoliliśmy się dyskutowaniem, nie czekaliśmy aż przyjdzie niezwykły czas i niezwykła okazja na…

Wyruszyliśmy z wolontariuszami naszej szkoły, aby nieść dobre słowo, okazać miły gest i uśmiech odwiedzając uczestników i pracowników działających w Warsztacie Terapii Zajęciowej przy ul. Kiepury. Mieliśmy okazję zapoznać się z działaniami i wytworami uczestników warsztatu. Przy wspólnym poczęstunku wymienialiśmy się doświadczeniami i radościami dnia codziennego. To nie był tylko wyjazd. Okazaliśmy dobro, które uczy, że osoby niepełnosprawne mogą żyć z nami nie czując się niepełnosprawnymi. Nauczyliśmy się, że „godnie żyć to nie znaczy robić to co robią inni, ale robić to co jest dla mnie naprawdę dobre, wykorzystując swoje umiejętności najlepiej jak potrafię.” Dziękujemy Pani Kierownik Lucynie Szpak, Uczestnikom oraz Pracownikom Warsztatu Terapii Zajęciowej za lekcję życia, oraz za piękną pamiątkową choinkę i podziękowania.

Zespół Szkolnego Koła Wolontariatu

Pomagamy czworonogom

W piątek 2 grudnia zawieźliśmy do „Staruszkowa” dary, które zbieraliśmy od października. Na miejscu przywitał nas „chór szczekających, psich mieszkańców????” oraz merdanie ogonów. Pani Krystyna zaprosiła nas do ogrodu. Tam zostawiliśmy zebrane rzeczy. Wspólne zdjęcia upamiętniły życzliwość naszej społeczności szkolnej. Pani Krystyna serdecznie dziękuje wszystkim darczyńcom oraz Dyrekcji za umożliwienie zbiórki. Cały zespół Szkolnego Koła Wolontariatu dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że akcja mogła zakończyć się pomyślnie. RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ !

Dzień Pluszowego Misia

W dniu 25 listopada nasza szkoła uczestniczyła w obchodach Światowego Dnia Pluszowego Misia. Uczniowie mogli przynieść do szkoły swojego ulubionego pluszowego przyjaciela, który był wspaniałym towarzyszem podczas zajęć szkolnych. Były zagadki, kolorowanki, misiowe wyklejanki i oczywiście misiowa foto budka. To był dzień pełen wrażeń !

Dyskoteka andrzejkowa

24 listopada uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w cudownej zabawie andrzejkowej, która odbyła się w Akademii Tańca Beaty i Tomasza Tabor. Dzieci wspaniale się bawiły i ciężko im było zakończyć wspólne tańce. Z niecierpliwością czekamy na kolejną dyskotekę.

Rozstrzygnięcie konkursu

21 listopada odbyło się podsumowanie szkolnego konkursu „Najciekawszy różaniec”. Na konkurs wpłynęły 24 prace.

I miejsce – Nadia z kl. 2b, Daria z kl. 2a

II miejsce – Julia z kl. 1b, Nadia z kl. 1b

III miejsce – Szymon z kl. 1b, Laura i Zofia z kl. 1c

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody????

Klasy drugie rozpoczęły przygodę z robotyką

W ramach projektu laboratoria przyszłości klasy 2a i 2b rozpoczęły przygodę z robotyką. Uczniowie z wielkim zaangażowaniem tworzą swoje własne projekty, budują pojazdy zdalnie sterowane i konstruują roboty.

#laboratoriaprzyszłosci

Konkurs Piosenki Angielskiej

Po dwuletniej przerwie w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Lubomierzu odbył się międzyszkolny Konkurs Piosenki Angielskiej. W konkursie wzięła udział uczennica klasy 7a – Zuzanna Gontko, która zaśpiewała przebój Timmy’ego Trumpet’a JUST IN CASE. Według opinii jury, poziom wszystkich uczestników był bardzo wysoki. Gratulujemy odwagi i zachęcamy Zuzię do dalszego rozwijania swojej pasji!

Dzień Praw Dziecka

20 listopada to wyjątkowy dzień – rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. Jest to moment, w którym uwaga wszystkich kierowana jest na dzieci i ich prawa. W tym roku ten dzień wypada w niedzielę dlatego nasza szkoła obchodziła ten dzień już w czwartek????????

Poznajemy teatr

Klasa III a wzięła udział w lekcji teatralnej w Teatrze im.C.K.Norwida prowadzonej przez aktora Jacka Paruszyńskiego- Poznajemy teatr od kulis. Dzieci miały okazję poznać elementy składające się na przedstawienie teatralne (gra aktorska, reżyseria, scenografia, charakteryzacja, kostiumy, rekwizyty ), zobaczyć różne zakamarki teatru, których normalny widz nigdy nie odwiedza. Nie możemy się już doczekać kolejnej lekcji ????

Wieki sukces Jakuba!

Właśnie dotarła do nas cudowna wiadomość????
Nasz uczeń, Jakub z 6a wywalczył II miejsce w Pucharze Dolnego Śląska w Judo w Marcinkowicach k. Oławy.
Gratulujemy z całego❤️ i życzymy kolejnych sukcesów sportowych.

Szkoły Pełne Talentów

Dzisiaj odebraliśmy kolejne nagrody????????????.Gry zostały przekazane na świetlicę szkolną oraz będą wykorzystywane w czasie zajęć rewalidacyjnych????Akcja Lidla jeszcze trwa!

Page 1 of 4

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

Skip to content