Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Misją projektu jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.

We wrześniu rozpoczęliśmy zajęcia z wykorzystaniem sprzętu zakupionego w ramach programu Laboratoria Przyszłości. Na początek poznawaliśmy zasady tworzenia różnych obiektów i pojazdów z wykorzystaniem klocków konstrukcyjnych.

W ramach projektu nasza szkoła otrzymała zestaw dronów do nauki latania. Dzięki temu październikowe lekcje informatyki wzbogacamy o naukę bezpiecznego latania.

W listopadzie klasy 2a i 2b rozpoczęły przygodę z robotyką. Uczniowie z wielkim zaangażowaniem tworzą swoje własne projekty, budują pojazdy zdalnie sterowane i konstruują roboty.

W ramach projektu #LaboratoriaPrzyszłości nasza szkoła poszerzyła swoje wyposażenie również o nowoczesny sprzęt nagłośnieniowy.

Wykorzystujemy go od początku roku szkolnego w realizacji wszelkich uroczystości szkolnych.

Jedną z takich uroczystości było Uroczyste Pasowanie na Ucznia, które odbyło się w naszej szkole 15 grudnia 2022r.

Od stycznia 2023r. podczas lekcji informatyki nasi uczniowie rozpoczęli poznawanie budowy i zasad obsługi kamery 4k.

Kamerę wraz ze statywem otrzymaliśmy w ramach projektu #LaboratoriaPrzyszłości. Uczniowie mają możliwość operowania urządzeniem i nagrania własnych ujęć.

W lutym 2023 r. rozpoczęliśmy prace nad filmem promocyjnym reklamującym naszą szkołę – oczywiście z wykorzystaniem tej kamery.

W marcu 2023r. dzięki wyposażeniu z projektu LaboratoriaPrzyszłości ukończyliśmy nasz film promocyjny. Zapraszamy do obejrzenia.

YouTube player