W dniu dzisiejszym odbył się szkolny konkurs dla klas 7 i 8 z doradztwa zawodowego „Zawód marzeń”. Uczestnicy przedłożyli wcześniej prace pisemne dotyczące wybranego zawodu, a dzisiaj przed komisją konkursową w wystąpieniu prezentowali wymarzony zawód. Z wielką radością przedstawiamy wyniki: I miejsce: Filip z kl. 8aII miejsce: Szymon z kl. 7bIII miejsce: Roman z kl. 7bwyróżnienia: Martyna z kl. 8a i Filip C. z kl. 7b.Wszystkim uczestnikom z całego ❤️ gratulujemy. Każdy uczestnik otrzymał dyplom oraz nagrodę rzeczową. Nagrody zostały ufundowane przez: Termy Cieplickie, Urząd Miasta w Kowarach, Kino Helios, Hotel Gołębiewski. Bardzo dziękujemy!