Dotyczy klas: I, II, V, VI

  1. Kl. IPoznaję Boży świat, red. K. Mielnicki, E. Kondrak, wydawnictwo „Jedność”, Kielce
  1. Kl. IIOdkrywam królestwo Boże, ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak, wydawnictwo „Jedność”, Kielce
  1. Kl. VSzczęśliwi, którzy szukają prawdy, autorzy: ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, wydawnictwo „Jedność”, Kielce
  1. Kl. VISzczęśliwi, którzy odkrywają piękno, autorzy: ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak, wydawnictwo „Jedność”, Kielce