Zapraszamy do zapoznania się z ofertą bezpłatnej pomocy dla dzieci, młodzieży, rodzin potrzebujących wsparcia.https://www.facebook.com/109234161027975/posts/276849754266414/