Nasi uczniowie reprezentowali szkołę w czasie miejskich uroczystości z okazji 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.