Szkoła Podstawowa nr 13 w Jeleniej Górze w związku z 250-leciem utworzenia Komisji Edukacji Narodowej obchodziła uroczyście Dzień Patrona Szkoły.
W swoim wystąpieniu pani dyrektor Joanna Peczenenko zaznaczyła, że jest to bardzo ważne święto dla całej społeczności szkolnej. 50 lat temu, 13 października 1973 roku, szkoła otrzymała sztandar i nadano jej imię Komisji Edukacji Narodowej. W szczególny sposób powitano byłych dyrektorów szkoły oraz emerytowanych nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Uczniowie zaprezentowali swoje talenty recytatorskie, wokalne i taneczne. W tym dniu również dokonano podsumowania konkursu zorganizowanego przez Radę Rodziców na plakat związany z patronem szkoły.