Nasi uczniowie w ramach wolontariatu pierwszy raz odwiedzili Dom Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień”. Podczas tej wizyty pracownicy zapoznali naszych wolontariuszy z funkcjonowaniem placówki i jej zasadami, udzielili wskazówek, w jaki sposób można pomagać podopiecznym i spędzać z nimi wolny czas.