Nasi ósmoklasiści odwiedzili dziś Zespół Szkół Technicznych i Branżowych „Handlówka” 🧑‍🍳